GEBRUIKSVOORWAARDEN

PRIVACY KENNISGEVING

Deze beeldbank wordt beheerd door VRT, naamloze vennootschap naar publiek recht, [Afdeling Communicatie ] met zetel te 1043 Brussel, Auguste Reyerslaan, 52, RPR Brussel nr 0244.142.664. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met onze beeldbank en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op fotoredactie@vrt.be .

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze beeldbank gebruikt, wordt u gevraagd zich te registreren. Hierdoor deelt u ons bepaalde persoonsgegevens mee zoals uw naam, uw voornaam, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie, het email adres en telefoonnummer op uw persoonlijke naam. VRT zal deze persoonsgegevens opslaan in een beveiligd computerbestand dat alleen toegankelijk is voor VRT medewerkers in de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht voor VRT. Deze gegevens zullen gebruikt worden om u de producten of diensten te leveren waarvoor u zich heeft geregistreerd of die u hebt besteld, om met u in contact te treden, om u te informeren over ons aanbod aan producten en diensten of dat van de VRT in zijn geheel. Wij geven uw gegevens niet aan derden door. Door u bij onze beeldbank te registreren geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming met deze verwerking intrekken, maar weet dat dit voor gevolg kan hebben dat u van bepaalde aanbiedingen of voordelen niet kunt genieten. U kunt op elk moment de persoonsgegevens die wij over u verwerken inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar fotoredactie@vrt.be .

Gebruik van Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website en beeldbank, kunnen er zogenaamde “cookies” gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u bv. zich niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodanig dat u een bericht krijgt telkens wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Cookies kunt u bovendien op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen.